• Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet
  on 20. april 2022 at 15:50

  Nye data for den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb i 23 kommuner er nu tilgængelige på DTU Aquas Ørredkort. Kortet viser også, om der er fundet andre fiskearter.

 • Laksekvoter for fiskesæsonen 2022
  on 4. april 2022 at 9:38

  DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.    

 • Temadag om kunstige rev: Gavner anlæg og konstruktioner havmiljøet?
  on 28. marts 2022 at 16:12

  Den 20. april 2022 er der foredrag og debat på DTU i Lyngby og online om, hvordan konstruktioner og anlæg i havet kan gavne havmiljøet og være med til at sikre mere liv i havet.

 • Opgangen af laks i Ribe Å i 2021
  on 20. februar 2022 at 14:37

  DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks beregnet til 3.564 laks.

 • Længdegrænsen mellem grilse og storlaks flyttes fra 75 til 73 cm
  on 20. februar 2022 at 13:43

  Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks baseret på fiskens længde. Nye undersøgelser viser, at længdegrænsen bør flyttes fra 75 cm til 73 cm, så grilse fremover defineres som laks på maks. 73 cm.

 • Opgangen af laks i Brede Å i 2021
  on 9. februar 2022 at 8:12

  DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 1995. I 1995 blev opgangen af laks beregnet til ca. 120 laks og i 2021 til ca. 868 laks.

 • Sæler i søgeren
  on 31. januar 2022 at 14:59

  DTU Aqua skal for Miljøstyrelsen undersøge gråsælernes spisevaner i Østersøen ved Bornholm. Hvis sælerne æder fladfisk i et omfang, der generer erhvervsfiskerne, vil der være basis for igen at give tilladelse til at regulere sælbestanden.

 • Ph.d.-forsvar om restaurering og monitering af stenrev
  on 26. januar 2022 at 10:40

  Den 9. februar 2022 forsvarer Tim Wilms, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

 • Kan stenrev både beskytte kysten og fremme biodiversiteten?
  on 18. januar 2022 at 6:54

  Et nyt projekt ser nærmere på, om stenrev kan anvendes til både at fremme kystbeskyttelse og havnatur. I øjeblikket undersøger forskerne, hvor i Danmark det kommende forsøgsrev skal anlægges.

 • Nyheder fra fiskeplejen i 2021
  on 16. december 2021 at 14:47

  Her kan du se alle nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.

 • Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2022
  on 7. december 2021 at 13:56

  I efteråret 2022 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i ni udvalgte områder i Danmark, fordelt på 23 kommuner. Andre fiskearter registreres også.

 • Verdens første smolt-rev skal hjælpe havørreder i Naturpark Lillebælt
  on 7. december 2021 at 11:16

  I de kommende år anlægges et stenrev til små havørreder (smolt) i Båring Vig på Nordfyn ud for Storåen. Forskerne forventer, at smolt-revet vil bidrage med gode leve- og skjulesteder for de sårbare smolt, når de forlader vandløbet og svømmer ud i havet.

 • DTU-professor udpeget til nyt Biodiversitetsråd
  on 2. november 2021 at 8:35

  Professor Karen Timmermann fra DTU Aqua er blevet udvalgt til at sidde med i et helt nyt Biodiversitetsråd, som skal rådgive politikerne. Rådet består af ni forskere fra landets universiteter.

 • Udsætning af pighvarreyngel fra lokale fiskestammer er kommet et skridt videre
  on 28. oktober 2021 at 8:36

  Hundredvis af 8 cm store pighvarrer blev udsat i Romsø Sund nord for Kerteminde Bugt i september 2021.

 • Nye Planer for Fiskepleje i ørredvandløb
  on 27. oktober 2021 at 7:00

  Årets Planer for Fiskepleje omfatter Uggerby Å, Skals Å, vandløb sydvest for Limfjorden, vandløb omkring Haderslev og Åbenrå samt vandløb på Sydøstsjælland og på Lolland, Falster og Møn.  

 • 70.000 små skrubber blev udsat i 2021
  on 11. oktober 2021 at 6:25

  Fra juli til september 2021 blev der udsat 70.000 skrubbeyngel flere forskellige steder i Limfjorden og i Horsens Fjord.

 • Torsk fra forskellige bestande kan have forskellige fødepræferencer, selvom fiskene lever side om side i samme område
  on 28. september 2021 at 5:43

  Torsken betegnes ofte som opportunist med appetit på de fleste fødeemner, men resultaterne fra et forskningsprojekt om torskens adfærd og valg af føde viser nu en anden side af den højt værdsatte rovfisk.

 • Undervandsdroner skal kortlægge muslingerev i Roskilde Fjord
  on 30. august 2021 at 5:46

  DTU Aqua vil kortlægge ukendte muslingerev i Roskilde Fjord ved hjælp af undervandsdroner. Projektet udføres i samarbejde med frivillige og lokale fiskere.

 • Udsætninger af over en million ål i søer, åer og ved kysten i 2021
  on 30. august 2021 at 5:46

  I sommeren 2021 blev der udsat 1.238.700 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

 • Temadag om Danmarks nye havplan
  on 26. august 2021 at 18:33

  Den 6. september 2021 afholder Dansk Selskab for Marinbiologi temadagen ”Danmarks nye havplan – til glæde eller skræk for havmiljøet og dets interessenter?” i København og online.

 • Ny marin fiskeplejekonsulent
  on 26. august 2021 at 9:26

  Mette K. Schiønning er ny marin fiskeplejekonsulent på DTU Aqua. Fiskeplejekonsulenten rådgiver om fiskeri, fiskebestande og genetablering af habitater i de kystnære marine områder i hele Danmark.

 • Tunmærkning med H.K.H. kronprins Frederik og minister Rasmus Prehn
  on 25. august 2021 at 13:12

  En stor, prægtig og lynhurtig fisk er tilbage i de danske farvande. Efter 50 års fravær er tunen kommet tilbage, og DTU Aqua markerede sæsonen for mærkning af den hjemvendte fisk med besøg af fiskeriminister Rasmus Prehn og H.K.H. kronprins Frederik.

 • Nye regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand
  on 1. juli 2021 at 7:15

  I dag træder den nye bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand i kraft. Der er sket flere vigtige ændringer i forhold til de tidligere regler. Alle, der fisker i vore ferske vande, bør kende de nye regler.

 • Kortlægning af fiskenes vandringer i Roskilde Fjord
  on 1. juli 2021 at 7:14

  DTU Aqua kortlægger fiskenes vandringer i Roskilde Fjord via lytteposter placeret mange steder i fjorden. Alle lytteposter er nu hentet hjem, og de første analyser viser, at nogle ørreder svømmer langt omkring i fjorden.

 • Oplev DTU’s forskning i skaldyr og tang ved Limfjorden
  on 23. juni 2021 at 6:26

  Hvis din sommerferie går til det nordvestlige Jylland, kan du besøge Dansk Skaldyrcenter og komme på guidet tur på land og til vands.