• Avancerede fiskemærker giver ny viden om havørreders adfærd
  on 6. august 2018 at 9:07

  Et studie fra DTU Aqua giver et unikt indblik i havørreders vandring i havet, og kaster samtidig nyt lys over, hvordan fiskene reagerer på stigende havtemperaturer. […]

 • Langt flere ørreder efter opstemninger blev fjernet
  on 11. juli 2018 at 9:43

  Ny undersøgelse viser store fordele for ørrederne, efter at Villestrup Å i Himmerland er blevet næsten totalt restaureret og en række opstemninger fjernet. […]

 • Det laboratoriemæssige veterinære beredskab for sygdomme hos fisk og skaldyr varetages nu af DTU Aqua
  on 3. juli 2018 at 3:30

  Diagnostik og overvågning af smitsomme sygdomme og det veterinære beredskab for fisk, muslinger, østers og krebsdyr er flyttet fra DTU Veterinærinstituttet til DTU Aqua […]

 • To nye professorer i vandrende fisks biologi og forvaltning
  on 28. juni 2018 at 8:15

  Kim Aarestrup og Anders Koed er udnævnt til professorer på DTU inden for området diadrome fisk, dvs. fisk som ål og laks, der vandrer mellem ferskvand og saltvand&nbs […]

 • Genudsætning af laks – Hot is not godt
  on 1. juni 2018 at 7:27

  Genudsætning af laks er forbundet med lav dødelighed, hvis det bli ver udført skånsomt , men vandtemperaturer over 18 °C øger risikoen for, at laksen dør ved genudsætning. […]

 • Fertilitetsklinik for pighvarrer på Fyn
  on 1. juni 2018 at 5:59

  Millioner af æg fra pighvarrer er blevet kunstigt befrugtet i en primitiv fertilitetsklinik. Målet er at styrke den lokale bestand af fisken omkring Fyn […]

 • Mød DTU Aqua på Naturmødet 24.-26. maj 2018
  on 18. maj 2018 at 4:00

  Fisk, forskningsskib og den fantastiske ål – det er nogle af de emner, DTU Aqua præsenterer på årets Naturmøde i Hirtshals […]

 • Lystfiskere kan få optimeret deres fiskeri og hjælpe klimaforskningen
  on 7. maj 2018 at 16:26

  DTU Aqua har netop lanceret et hornfisk-barometer. Tanken bag er, at lystfiskere via en app bidrager med viden fra deres fisketure og til gengæld kan følge med i, hvordan fiskeriet efter hornfisk udvikler sig hen over sæsonen. Jo flere data fra lystfiskerne, jo bedre data til at forstå effekterne af klimaforandring, og jo mere præcist bliver barometeret. […]

 • Ny bog om geddens biologi og økologi
  on 1. maj 2018 at 6:00

  Bogen ”Biology and Ecology of Pike” samler den nyeste forskningsmæssige viden om en af vores top-rovfisk. […]

 • Flere pighvarrer til de bornholmske kyster
  on 26. april 2018 at 6:15

  Samarbejde mellem DTU Aqua og bornholmske fritidsfiskere skal give flere lokale pighvarrer […]

 • Massive problemer med spærringer i europæiske vandløb
  on 21. april 2018 at 4:00

  Mængden af spærringer i europæiske vandløb er meget større end hidtil antaget, viser en ny undersøgelse. Spærringer er et stort problem, bl.a. fordi de forhindrer fisk i at nå frem til deres gydesteder. Forskerne inviterer nu befolkningen til at hjælpe med at finde og registrere ukendte opstemninger via en app. […]

 • Nordisk samarbejde om konflikter mellem skarv og fisk
  on 19. april 2018 at 11:01

  Skarven er blevet en trussel mod nogle fiskebestande. Forskere vil nu finde ud af, hvordan man bedre kan beskytte sårbare bestande mod skarven […]

 • Forskerne bider sig fast i stenbideren
  on 11. april 2018 at 11:48

  Forskerne har for første gang sat elektroniske mærker på stenbidere i Danmark for at få viden om fiskens ukendte adfærd i havet. […]

 • Lystfiskeriets betydning for Nørreå's bækørreder
  on 11. april 2018 at 7:22

  Ny rapport beskriver om lystfiskeriet har betydning for bækørredbestanden. […]

 • Nye data om ørredbestande i danske vandløb
  on 9. april 2018 at 11:53

  Resultaterne fra DTU Aquas seneste undersøgelser af ørredbestandene og vandløbenes tilstand er nu offentliggjort. […]

 • Hvordan påvirker genetikken havalder hos vestjyske laks?
  on 9. april 2018 at 4:47

  I en årrække fremover vil DTU Aqua indsamle prøver fra opgangsfisk i Skjern Å. Undersøgelserne vil belyse, om det primært er forældrefisk der selv har mange hav-år, der giver ophav til de laks, der vender tilbage som store, gamle fisk, og i hvor høj grad grilse også producerer yngel, der ’vælger’ at opholde sig flere år i havet. […]

 • Ph.d.-forsvar om kunstige søers effekt på havørreder
  on 21. marts 2018 at 17:20

  Kunstige søer er et middel til at reducere kvælstofudledningen til vandløb. Ph.d.-studerende Michael Schwinn har undersøgt konsekvensen for vandrende havørreder, når der etableres en kunstig sø i  vandløb. Den 3. april forsvarer han sin afhandling. […]

 • Verden har fokus på at fisk kræver fri passage i vandløb
  on 15. marts 2018 at 9:51

  Jeremy Wade, der er kendt som værten for tv-programmet ”River Monsters” og ambassadør for World Fish Migration Day har lavet en helt særlig video om hvorfor vandrende fisk er vigtige og hvorfor folk bør deltage i World Fish Migration Day 2018. […]

 • Laksekvoter for 2018
  on 15. marts 2018 at 7:35

  Laksekvoterne for de otte store vestjyske laksevandløb er nu fastlagt. I fem vandløb er kvoten for 2018 den samme som i 2017, men 3 vandløb er kvoten højere end sidste år. […]

 • Miljøindsatser i ørredvandløb skaber overskud for samfundet
  on 14. marts 2018 at 4:15

  Blandt lystfiskere er Danmark kendt for sine mange, store havørreder, som man kan fange langs kysterne og i åerne. Ørredernes gydevandløb kan producere så mange vilde havørreder, at en kilometer god gydebæk vurderes at være mindst 283.000 kr. værd for samfundet - hvert år. En ørredungfisk (smolt), der vandrer fra et gydevandløb til havet, er mindst 500 kr. værd, idet en del smolt senere bliver fanget og hjemtaget af lystfiskerne som store havørreder. […]

 • Ph.d.-forsvar om søfisks vandringsadfærd
  on 9. marts 2018 at 13:11

  Når dyr flytter fra et levested til et andet, kan det påvirke stabiliteten af hele økosystemet. Ph.d.-studerende Joan Holst Hansen har undersøgt søfisks bevægelsesmønstre og konsekvenserne for økosystemet. Den 16. marts forsvarer hun sin afhandling […]

 • Brakvandsgedder – det vi véd, og det vi mangler at finde ud af
  on 7. marts 2018 at 8:41

  Gedden er egentlig en ferskvandsfisk, men den findes også i brakvandsområder. Lystfiskeriet efter brakvandsgedder er stigende. DTU Aqua har samlet den tilgængelige viden om brakvandsgedder – en viden, som er en forudsætning for at sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden. […]

 • Opgangen af laks i Skjern Å 2017
  on 23. februar 2018 at 12:42

  Opgangen af laks i Skjern Å i 2017 satte rekord, men opgangen for 2018 forventes at blive lavere og det får betydning for fiskeriet i sæsonen 2018. […]

 • Udstilling om den fantastiske ål
  on 9. februar 2018 at 7:38

  Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har samarbejdet om en udstilling om ålen. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018 […]

 • Fiskebiologi - Fakta om fisk
  on 8. februar 2018 at 10:25

  Læs om fiskenes biologi i de danske vandløb, søer og kystnæreområder. Hvor lever de? Hvor store bliver de? Hvor og hvornår gyder de? Hvad spiser de? Og hvordan skal miljøet være, for at de trives? Find alle oplysningerne på fiskepleje.dk under "Fiskebiologi". Klik her, eller på fotogalleriet for at se alle fisk.   &nbs […]