• Nye regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand
  on 1. juli 2021 at 7:15

  I dag træder den nye bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand i kraft. Der er sket flere vigtige ændringer i forhold til de tidligere regler. Alle, der fisker i vore ferske vande, bør kende de nye regler.

 • Kortlægning af fiskenes vandringer i Roskilde Fjord
  on 1. juli 2021 at 7:14

  DTU Aqua kortlægger fiskenes vandringer i Roskilde Fjord via lytteposter placeret mange steder i fjorden. Alle lytteposter er nu hentet hjem, og de første analyser viser, at nogle ørreder svømmer langt omkring i fjorden.

 • Oplev DTU’s forskning i skaldyr og tang ved Limfjorden
  on 23. juni 2021 at 6:26

  Hvis din sommerferie går til det nordvestlige Jylland, kan du besøge Dansk Skaldyrcenter og komme på guidet tur på land og til vands.

 • Skarver i vandløb - hvad betyder det for laks og ørred?
  on 21. juni 2021 at 14:36

  Skarver er i de seneste 10 år begyndt at søge føde i vandløbene, især om vinteren. I de tidligere undersøgte områder har dette medført en dokumenteret stor nedgang i bestandene af både bækørred og stalling.

 • Rekordfangster af pukkellaks i Norskehavet
  on 21. juni 2021 at 5:35

  På et fællesnordisk forskningstogt blev der fanget flere pukkellaks end tidligere. Om det betyder, at der kommer pukkellaks i danske åer i løbet af sommeren, er uvist.

 • Fiskesygdommen IHN er fundet i flere jyske dambrug og i en put and take-sø – men kan også være spredt til Fyn og Sjælland
  on 10. juni 2021 at 8:42

  Vær opmærksom på regler for flytning af fisk, desinfektion af udstyr m.v.

 • Blåfinnet tun bliver undersøgt i 2021
  on 26. maj 2021 at 16:24

  Samarbejdet mellem forskere og sportsfiskere med at fange og mærke blåfinnet tun fortsætter i 2021

 • Nu er det nemt at holde styr på fredningsbælter
  on 19. maj 2021 at 7:52

  Bruger man Fangstjournalens app ude på fiskepladsen, får man direkte besked om de fredningsbælter, der findes inden for 5 km afstand fra, hvor man står. Man kan samtidig se egen position i forhold til de nærliggende fredningsbælter. På den måde er det nemt at holde sig på den rigtige side af fredningsbælterne under fisketuren.

 • Lystfiskeri i Københavns Havn – åbner for flere fiskepladser
  on 21. april 2021 at 15:07

  Københavns Havn byder nu på lystfiskeri endnu flere steder, Mulighederne for lystfiskeri, der sidst blev udvidet i 2015, er endnu en gang øget. Nu er der kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Bundfiskene bør man fortsat ikke spise og derfor er bundmede forbudt.

 • 4000 kubikmeter granitsten skal beskytte dyr og kyster
  on 21. april 2021 at 4:50

  Hvordan kombinerer man kystbeskyttelse med øget biodiversitet? Det vil nyt DTU-projekt undersøge.

 • Hvor lang er min å?
  on 19. april 2021 at 12:49

  Er du nysgerrig efter, hvor lang den å, du fisker i, egentlig er? DTU Aqua har opmålt længden på alle landets vandløb. Her præsenteres de 52 længste.

 • Fiskevandringer kortlagt med få meters nøjagtighed
  on 19. april 2021 at 7:15

  Med avanceret teknologi undersøger DTU Aqua fisks adfærd og overlevelse i Hald Sø. Nu kan du følge fiskenes færden på et digitalt kort. 

 • Mange flere fiskede i 2020
  on 13. april 2021 at 14:32

  Covid 19-pandemien satte skub i lystfiskeriet.

 • Laksekvoter for fiskesæsonen 2021
  on 30. marts 2021 at 6:49

  DTU Aqua har foretaget en biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

 • Der er fundet laks med tegn på Red Skin Diease i danske vandløb
  on 29. marts 2021 at 13:07

  På baggrund af observationer af laks med symptomer på sygdom i danske vandløb opfordrede DTU Aqua lystfiskere til at indsende deres observationer og indlevere laks, som efterfølgende er undersøgt af dyrlæger hos DTU Aqua.

 • Fiskeriet i din lokale havn kan få hjælp fra en uventet kant
  on 22. marts 2021 at 12:17

  DTU Aqua deltager i et projekt, der udarbejder et idékatalog om biodiversitet og fisk i havne. Idékataloget giver bygherrer, planlæggere, rådgivere og lokale folk viden og værktøjer til bæredygtigt byggeri, der fremmer livet i havet. Idékataloget kan bidrage til at udvikle rekreativt fiskeri i danske havne.

 • God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i 2020
  on 15. marts 2021 at 6:23

  I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og Langå. Overlevelsen var relativt høj, og ca. 74 % fandt vej gennem Gudenåen og Randers Fjord. Undersøgelsen gentages i foråret 2021.

 • Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet
  on 15. marts 2021 at 6:22

  I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner. Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort, hvor man også kan se, om der er fundet andre fiskearter. Desuden er data overført til myndighedernes nationale database WinBio, så de kan indgå i arbejdet med statens vandområdeplaner.

 • Nordisk samarbejde vigtigt for bedre fælles forvaltning af skarv
  on 3. marts 2021 at 13:33

  Forvaltningsmyndigheder og forskere fra Sverige, Danmark, Finland, Åland og Norge mødtes virtuelt den 10. - 11. februar 2021, for at diskutere forvaltningen af den fælles skarvbestand. Formålet var at udvikle et stærkere nordisk samarbejde om forvaltning af skarv.

 • Limfjordens havørreder bliver nu undersøgt i et fælles projekt med sælforskere
  on 2. marts 2021 at 7:00

  Et nyt projekt vil undersøge adfærden hos fjordens havørreder, samt kaste nyt lys over ørredernes interaktioner med fjordens sæler.

 • Fiskeri og invasive arter påvirker havmiljøet
  on 23. februar 2021 at 13:48

  Analyse af menneskeskabte belastningers skade på havmiljøet peger på fiskeri med bundskrabende redskaber. Udledning af næringsstoffer stadig væsentligste faktor.

 • Opgangen af laks i Sneum Å i 2020
  on 8. februar 2021 at 6:31

  DTU Aqua har i efteråret 2020 undersøgt laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 2015. I 2015 var opgangen af laks ca. 1.200 laks og i 2020 er opgangen beregnet til ca.1.600 laks.

 • Undervandsoptagelser fortæller om livet i ålegræsset i Roskilde Fjord
  on 8. februar 2021 at 6:30

  To studerende har placeret undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, og om forekomsten af fisk varierer i løbet af døgnet. De fortæller her om deres undersøgelse. 

 • Opgangen af laks i Vidå i 2020
  on 8. februar 2021 at 6:30

  I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i grænsevandløbet Vidå. Den totale opgang af laks er estimeret til 574 laks, inkl. de 38 laks, lystfiskerne tog med hjem fra fisketuren. Der var flest laks i Sønderå og færre i Grønå og Arnå.

 • Status for bækørreden i Danmark
  on 22. januar 2021 at 8:12

  Lystfiskere har i de senere år rapporteret om faldende fangster af bækørreder over mindstemålet i danske vandløb. DTU Aqua bekræfter nu i en ny rapport, at der reelt er sket en tilbagegang i Øvre Gudenå og formentlig også i en række andre mellemstore vandløb.