• Kurser i vandløbsrestaurering og elektrofiskeri
  on 16. januar 2019 at 11:43

  DTU Aqua holder kurser i vandløbsrestaurering og elektrofiskeri. […]

 • Ny viden om brakvandsgedder – del 2
  on 16. januar 2019 at 9:13

  Den tilgængelige viden om danske brakvandsgedders vandring er meget begrænset, men data fra Fangstjournalen bidrager nu med helt ny viden, der viser, at brakvandsgedderne i området omkring Møn vandrer over forholdsvis lange afstande. […]

 • Nu er det tilladt at fange 7 torsk om dagen i vestlig Østersø
  on 15. januar 2019 at 13:34

  Lyst- og fritidsfiskerne må fra 1. januar 2019 fange 7 torsk om dagen i den vestlige Østersø. Derudover forenkles reglerne. […]

 • World Fish Migration Day 2020 – tilmeldingen er åben
  on 11. december 2018 at 14:24

  Giv fiskene en hjælpende hånd den 16. maj 2020, når World Fish Migration Day igen løber af stablen. Allerede nu kan man tilmelde et lokalt event og hjælpe med at sprede budskabet om, at fisk skal kunne vandre frit i vandløbene, hvis man ønsker at genskabe stærke bestande. […]

 • Fiskeplejens gruspulje har uddelt alle sine penge i 2018
  on 7. december 2018 at 10:49

  Gruspuljen, som støtter vandløbsrestaurering, har været så stor en succes i 2018, at bevillingen nu er opbrugt. […]

 • Børnebøger om ål og gedde
  on 19. november 2018 at 7:36

  Forskere hos DTU Aqua har skrevet to børnebøger om ålen og gedden. Bøgerne indgår i bogserien Vild med Viden. […]

 • Sortmundet kutling på film
  on 19. november 2018 at 6:00

  Ny film giver på fire minutter et overblik over den invasive sortmundede kutling i Danmark: Hvor findes den, og hvilke udfordringer – og muligheder – giver den?&nbs […]

 • Film viser, hvordan fritidsfiskere kan undgå at miste fiskeredskaber på havet
  on 19. november 2018 at 5:30

  Tre korte film fortæller, hvad fritidsfiskere kan gøre for at mindske risikoen for at tabe garn, ruser m.v. Tabte fiskeredskaber kan ligge i havet og fange fisk og andre dyr i lang tid til ingen nytte. […]

 • Følg fiskene! Foredrag om fiskeriet i Roskilde Fjord
  on 14. november 2018 at 12:26

  DTU Aqua undersøger for tiden pighvarrer og ørreders færden i Roskilde Fjord og præsenterer arbejdet ved et foredrag på Frederikssund Museum 22. november 2018 […]

 • Ny viden om brakvandsgedder – del 1
  on 14. november 2018 at 10:23

  Der fanges få gedder under 70 cm i Stege Nor og andelen af gedder under 70 cm er blevet mindre fra 2016 til 2017. Dette er bekymrende, da det kan indikere en lav tilgang af nye individer til fiskeriet. […]

 • Skrubberne i Roskilde Fjord kortlægges
  on 14. november 2018 at 10:16

  Forskere og lokale fiskere samarbejder om at finde ud af, hvor i Roskilde Fjord den eftertragtede fjordskrubbe opholder sig, når den gyder. Det langsigtede mål er at få flere skrubber i fjorden.&nbs […]

 • Voksne havørreder forlader også Limfjorden
  on 8. november 2018 at 6:00

  Forskere fra DTU Aqua har undersøgt vandringsadfærden hos voksne havørreder fra Karup og Simested Å. Fiskene vandrede ud gennem Limfjorden mod øst med de hurtigste vandringshastigheder, der er dokumenteret for havørreder. Studiet viser samtidig en høj dødelighed hos fiskene, når de opholder sig i Limfjorden. &nbs […]

 • Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2019
  on 4. november 2018 at 11:52

  I efteråret 2019 skal DTU Aquas "Planer for Fiskepleje" revideres for syv udvalgte vandløbssystemer. […]

 • Hvor mange laks er der i Storå?
  on 4. november 2018 at 11:51

  DTU Aqua har undersøgt laksebestanden i Storå og konkluderer, at åen er hjemsted for mere end 300.000 laks - og at der er mulighed for endnu flere. […]

 • 25 år med mange ørreder i genslynget bæk
  on 23. oktober 2018 at 11:59

  I 1991 blev Kvak Møllebæk ved Vejle genslynget uden om en dæmning, og der blev samtidig skabt gode gydeforhold for ørreder. Ørrederne har klaret sig selv lige siden ved gydning med så store bestande, at bækken kan måle sig med de bedste danske ørredvandløb. […]

 • Foredrag om restaurering af stenrev i havene omkring Danmark
  on 12. oktober 2018 at 9:48

  Den 30. oktober 2018 inviterer Dansk Selskab for Marinbiologi til foredrag i København om genetablering af stenrev, som er vigtige levesteder for fisk […]

 • Åleyngel foretrækker stenede bundtyper
  on 9. oktober 2018 at 12:27

  Åleyngel, som lever i kystnære områder, foretrækker en bund af småsten med en diameter på cirka 1-6 cm, viser nyt studie. […]

 • Fordelingen af fisk i kystnære områder kortlægges af nøglefiskerne
  on 25. september 2018 at 17:42

  Fritidsfiskere og DTU Aqua har indsamlet data om kystnære fiskebestande siden 2002. Den første videnskabelige artikel om det såkaldte nøglefiskerprojekt er nu publiceret.&nbs […]

 • Stadig mange ørreder ved Voervadsbro og Vilholt – men få stallinger
  on 25. september 2018 at 10:17

  For 11. år i træk er fiskebestanden i Gudenåen undersøgt ved Voervadsbro og Vilholt. Trods få gydefisk sidste efterår og en varm sommer er der fortsat mange ørreder. Men der er ikke ret mange stallinger. […]

 • Erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark
  on 25. september 2018 at 10:07

  I Søhåndbogen kan du læse om, hvordan man driver fiskeri efter de mest populære fisk, der lever i vore søer. Du kan også finde statistikker for den erhvervsmæssige fangst af disse arter. Statistikkerne er lige blevet opdateret med fangsttal for 2016 og 2017. […]

 • Stallingen er gået tilbage ved Tørring, men der er kommet mere ørredyngel
  on 25. september 2018 at 6:50

  Fiskeundersøgelser i Gudenåen ved Tørring viser en tilbagegang i bestanden af stallinger. Bestanden af store ørreder er på et stabilt, lavt niveau, men der er kommet mere yngel de sidste par år.&nbs […]

 • Kom med på sejltur, og hør om fiskene i Roskilde Fjord 23. september
  on 21. september 2018 at 5:24

  Gershøj Havn har fokus på fisk, fugle og årstidernes skiften 23. september 2018. Mød bl.a. fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua fortælle om fiskene i Roskilde Fjord ombord på fjordbåden Svanen […]

 • Penge til vandløbsrestaurering
  on 13. september 2018 at 11:41

  Kommunerne kan nu ansøge om penge til projekter i vandløb, som gavner fisk, smådyr og planter. […]

 • De ledte og fandt nålen i Skagerrak
  on 11. september 2018 at 5:00

  En satellitsender fra en af sidste års mærkede tun blev frigjort og fundet i havet. Det giver forskerne meget detaljerede data om fiskens adfærd. […]

 • Blåfinnet tun - mærkning af tun slut for 2018
  on 10. september 2018 at 17:40

  Forskerne har nu afsluttet deres program for mærkning af blåfinnet tun for 2018. Projektet skal sikre viden om tunens adfærd i både dansk og internationalt farvand. […]